Щодо повноважень з видачі документів дозвільного характеру та діяльності дозвільного центру

 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

26.02.2014 № 3622-08/6383-07

Державній службі України

з питань регуляторної політики

та розвитку підприємництва

 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України розглянуто лист Донецької міської ради від 18.12.2013 № 01/9-6183, надісланий листом Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 13.01.2013 № 216/0/20-14 щодо роз'яснення деяких питань стосовно подальшого застосування норм Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (далі - Закон про дозвільну систему) для здійснення дозвільних процедур у центрах надання адміністративних послуг, та інформується про наступне.

Щодо повноважень з видачі документів дозвільного характеру та діяльності дозвільного центру.

Частиною другою статті 1 Закону України "Про адміністративні послуги" (далі - Законом про адмінпослуги) передбачено, що надання адміністративних послуг здійснюється відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених законами, які регулюють суспільні відносини у відповідних сферах.

Частиною першою статті 2 Закону про дозвільну систему передбачено, що сфера дії цього Закону поширюється на дозвільні органи, державних адміністраторів, уповноважений орган та суб'єктів господарювання, які мають намір провадити або провадять господарську діяльність.

Згідно з визначенням, передбаченим абзацом дванадцятим частини першої статті 1 Закону про дозвільну систему, дозвільний центр - робочий орган міської ради міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення (її виконавчого органу), обласної, Київської та Севастопольської міських, районної, районної у місті Києві державних адміністрацій, уповноваженого Радою міністрів Автономної Республіки Крим міністерства або республіканського комітету (далі - уповноважений орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим), в якому представники регіональних, місцевих дозвільних органів та державний адміністратор діють за принципом організаційної єдності щодо видачі документів дозвільного характеру, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання документів дозвільного характеру.

Частиною третьою статті 4 Закону про дозвільну систему передбачено, що суб'єкт господарювання за одержанням документів дозвільного характеру (переоформлення, видача дублікатів, анулювання), що видаються місцевими дозвільними органами, звертається до державного адміністратора в дозвільному центрі.

Відповідно до частини 2-1 статті 11 Закону про дозвільну систему дозвільні центри, утворені відповідно до цього Закону, є складовою частиною центрів надання адміністративних послуг, що створюються відповідно до Закону про адмінпослуги.

Також потребує врахування те, що відповідно до пункту 28 Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 588, "прийняття від суб'єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені регіональними та місцевими дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Щодо дії регламентів (інформаційних карток).

Законом про дозвільну систему не передбачено необхідності розроблення та затвердження регламентів (інформаційних карток).

Згідно із статтею 1 Закону про дозвільну систему, документ дозвільного характеру - це дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ, який дозвільний орган зобов'язаний видати суб'єкту господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності та/або без наявності якого суб'єкт господарювання не може проваджувати певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності.

Статтею 1 Закону про адмінпослуги визначено, що адміністративна послуга - це результат здійснення владних повноважень суб'єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов'язків такої особи відповідно до закону.

Видача документів дозвільного характеру належить до адміністративних послуг.

Згідно з частиною першою статті 8 Закону про адмінпослуги суб'єктом надання адміністративних послуг на кожну адміністративну послугу, яку він надає відповідно до закону, затверджуються інформаційна і технологічна картки, а у разі якщо суб'єктом надання є посадова особа, - органом, якому вона підпорядковується.

Основні вимоги до інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг визначені статтею 8 Закону про адмінпослуги та постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 44 "Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги".

Враховуючи наведене, з питань затвердження та застосування інформаційних і технологічних карток слід керуватися нормами Закону про адмінпослуги.

Довідково: положення, що визначають необхідність розроблення та затвердження регламентів (інформаційних карток), встановлені пунктами 15, 17, 18 Основних вимог до порядку взаємодії державного адміністратора з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності щодо видачі документів дозвільного характеру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 № 526.

Держпідприємництвом запропоновано визнати зазначену постанову такою, що втратила чинність. Відповідний проект постанови Кабінету Міністрів України погоджено Мінекономрозвитку без зауважень.

Заступник Міністра

економічного розвитку

і торгівлі України -

керівник апарату                                                                                                        О.Л. Кисельов

м. Рівне, Центр надання адміністративних послуг, 2019