Роз’яснення щодо засвідчення в установленому порядку сертифікатів

 

Порядком виконання будівельних робіт, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, визначено, що для отримання дозволу замовник (його уповноважена особа) має право подати особисто або надіслати рекомендованим листом з описом вкладення до Інспекції за місцезнаходженням об'єкта заяву про отримання дозволу і, в тому числі, копії кваліфікаційних сертифікатів, засвідчені в установленому порядку.

Відповідно до положень статті 34 Закону України „Про нотаріат” повноваження щодо вчинення нотаріальної дії як засвідчення вірності копії документів надано державним та приватним нотаріусам.

Згідно із статтею 37 цього Закону у населених пунктах, де немає нотаріусів, повноваження щодо вчинення зазначеної нотаріальної дії надано посадовим особам органів місцевого самоврядування.

Положеннями статті 75 Закону України „Про нотаріат” встановлено, що нотаріуси, посадові особи органів місцевого самоврядування, які вчиняють нотаріальні дії, засвідчують вірність копій документів, виданих підприємствами, установами і організаціями за умови, що ці документи не суперечать законові, мають юридичне значення і засвідчення вірності їх копій не заборонено законом.

Разом з тим, слід зазначити, що порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами та організаціями копій документів, що стосується прав громадян, визначений Указом Президії Верховної Ради СРСР від 04.08.83 № 9779 „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами та організаціями копій документів, що стосуються прав громадян” (чинний).

Відповідно до статей 1 та 2 зазначеного Указу державні і громадські підприємства, установи і організації видають за заявами громадян копії документів, які виходять із цих підприємств, організацій, якщо такі копії необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які до них звернулись. Вірність копії документа засвідчується підписом керівника або уповноваженою на це посадовою особою і печаткою.

Підприємства, установи та організації зобов'язані засвідчувати вірність копій документів, необхідних для надання громадянами до цих підприємств, установ, організацій, якщо законодавством не передбачено надання копій таких документів, засвідчених у нотаріальному порядку.

Крім того, слід зазначити, що згідно з підпунктом 4.10.1 Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.97 № 1153, копія документа виготовляється і видається тільки з дозволу керівника установи або керівника відповідного структурного підрозділу. Установа може засвідчувати копії лише тих документів, що створюються в ній (це правило не поширюється на архівні установи, державні нотаріальні контори і приватних нотаріусів).

Таким чином, повноваження стосовно засвідчення копії документів, крім нотаріальних органів, також надано органам місцевого самоврядування та підприємствам, установам, організаціям, у яких створюються такі документи.

м. Рівне, Центр надання адміністративних послуг, 2019