Друк

 

Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

Документи, які подаються :

Для державної реєстрації друкованого засобу масової інформації подається заява.

До заяви юридична особа додає:

  1. Засвідчені печаткою юридичної особи та підписом її керівника копії статуту (положення), чинні на момент подачі.

  2. Протокол або витяг з протоколу рішення загальних зборів (конференції) у разі заснування друкованого засобу масової трудовим колективом згідно з вимогами статті 8 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні».

  3. Установчий договір між співзасновниками друкованого засобу масової (засвідчений нотаріально, якщо одна із сторін - фізична особа).

  4. Довіреність, доручення (якщо заяву та/чи установчий договір, угоду між засновником і правонаступником підписує особа, якій таке право не надано правовстановлювальними документами).

До заяви фізична особа додає копію паспорта (сторінок, що містять інформацію про громадянство та реєстрацію місця проживання фізичної особи). Установчі документи, складені іноземною мовою, подаються для державної реєстрації друкованих засобів масової інформації разом з їх перекладом на українську мову, засвідчені в установленому порядку.

Платність надання адміністративної послуги :

Платно:

- з місцевою сферою розповсюдження в межах однієї області, обласного центру або двох і більше сільських районів – 24 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- з місцевою сферою розповсюдження в межах одного міста, району, окремих населених пунктів, а також підприємств, установ, організацій - 14 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- що спеціалізується на матеріалах еротичного характеру, - 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- за державну реєстрацію дайджесту – 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

При цьому: розмір реєстраційного збору за видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації для дітей та інвалідів зменшується на 50 відсотків. Засновник (співзасновники) сплачує реєстраційний збір протягом одного місяця з дня одержання листа, у якому інформовано про прийняте рішення, указано на необхідність сплати реєстраційного збору, зазначено суму реєстраційного збору та банківські реквізити.

Лист надсилається на юридичну адресу засновника (співзасновників) або на іншу адресу, указану у заяві.

Реквізити рахунку для сплати за державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:

Банк отримувача: ГУДКСУ у м.Києві;

Код банку отримувача: 820019

Одержувач коштів: УК у Дніпровському районі м.Києва;

Код отримувача (код за ЄДРПОУ): 38012871;

Рахунок отримувача: 31115028733005;

Призначення платежу: за державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (назва видання).

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга :

Протягом місяця з дня надходження пакета документів.

Закони України :

Нормативно-правові акти :

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги :

  1. Якщо назва друкованого засобу масової інформації, його програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованість суперечать статтям 3 і 4 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні».

  2. Якщо реєструючим органом уже раніше видано свідоцтво друкованому засобу масової інформації з тією ж назвою,за винятком видань, що виходять різними мовами.

  3. Якщо заяву подано до закінчення року з дня набрання законної сили рішенням про припинення діяльності друкованого засобу масової інформації.

  4. Якщо засновником (співзасновниками) порушено вимоги статті 10 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні».


Файли для завантаження :

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА - "Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження"

Заява

м. Рівне, Центр надання адміністративних послуг, 2019